Tem Yéńdi

Ɩ́bɛɛḿ tem yéńdiwa,ɖandasi yéńdi kífatí arezíma báwenkí :

Audio file

Y 012 Ɖɛ́lɛɛrʊ́-dɛ́ɛ kʊjɔɔwʊ kɩɩdŋ́la báale

Ɩ́bɛɛḿ tem yéńdiwa 11 gɛ cé (1-11)  

 

Thumbnail image
Fáa