Ísífu-dɛ́ɛ tɔ́m tem daá

Téléchargements: 

 Ɖɩ́kala anɖébi Ísifu-dɛ́ɛ tɔ́m tákaraɖá ABTem waalɩzɩ́ kɩ na Tem-daá 2005 naanɩ́ COPA ɩlɩzɩ́ kɩ ɖʊɖɔ 2012-daá nɛ́