Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Ngɛ waama ɩrʊ́ ńŋɩnáa ɩjɔwʊrɛ. Waalá yɩ ɩlɩ́ɩ ńŋɩnáa wenbí ɩmʊ́ Ɩsɔ́ɔ ɩjɔɔ́ɔ nɛ́. Waalá wɛ gɛ alʊ́ na abaalʊ́.

Bɩgabaazɩya 1.27

 

Partager