Asára

Asára nyɔ́ɔ́dɩ kɛ́ɛ kpɩ́nɖɛ yém-dɛ. Bɛ toovonumwá lʊbɛ tɩna tɩ́nwɩlɩ́ɩ kʊ sɩsɩ asára nyɔ́ɔ́dɩ fɛ́yɩ́ kazɔ́ɔ:

  1. Kɩ́nvɔrɔ́sɩ ɩrʊ́ fʊʊrɩ́nɩ-daá bɩka ɩdánbɩ́ɩ́zɩ wénweezí.
  2. Kɩ́ngɔnáa ntɔná nyeezí.
  3. Kɩ́nɖʊ́ʊ féézi ɩrʊ́ loobíya-daá.
  4. Nŋɩ́náá ására nyɔ́ɔ́zɩ wánzʊʊ́ bíya wenbá bajaanáa wɔ́nnyɔɔ́ kɩ nɛ́, fʊʊrɩ́nɩ-daá kʊdɔmɩ́nɩ wánbɩɩzɩ ́ bɩkpa wɛ ɖʊɖɔ.
  5. Bɩ́ngɔnáa wenbiré kʊdɔḿ.
  6. Alʊ́ fuwá-dʊ́ʊ weení wɔ́nnyɔɔ́ ására nɛ́, ivuwá tángbáa ɖasam.
  7. Kɩjɔɔ́ɔ liideé. Ɩrʊ́ ɩmʊ kíɖíím waagɩ́lɩ ɩkpɔ́ɔ ɩmʊ ására.
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.