Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Ńna gɛ Agáarɩ wɔɔbɔ́ɔ́zɩ ɩdɩ sɩsɩ: «Weení ɩbɛɛ́na ma ɖɔ́ nɛ́, mɔ́ɔ́ máábá mana yɩ toovonúm yáá wé.» Ngɛ waava Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ weení wɔɔgɔ́nɩ ɩŋmatɩná yɩ nɛ́ yɩ́ɖɛ sɩsɩ: «Nyɔ́ɔ́ gɛ Ɛl‑Rɔ́ɔyɩ,» bugutoluú sɩsɩ, Ɩsɔ́ɔ weení ɩbɛɛ́na ma nɛ́.

Genèse 16.13

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.